แนวทางการใช้พลังหินบำบัด

เพื่อบำบัดจิตใจ และอารมณ์ของตัวเอง
รายละเอียด
พื่อบำบัดสุขภาพ ร่างกาย ของผู้ป่วย
รายละเอียด
เพื่อประสานความเข้าใจกับตัวเองและผู้อื่น
รายละเอียด
เพื่อเป็นวัตถุพลังในการปกป้องคุ้มภัย
รายละเอียด
เพื่อช่วยในการทำสมาธิ และก่อให้เกิดปัญญา
รายละเอียด
เพื่อช่วยในเรื่องความรัก ความเมตตา
รายละเอียด
เพื่อปรับสมดุลในร่างกาย
รายละเอียด
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คน
รายละเอียด
เพื่อส่งแรงปรารถนาให้สมหวัง
รายละเอียด
เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และจินตนาการ
รายละเอียด
เพื่อใช้กับสัตว์เลี้ยงให้เชื่อฟัง
รายละเอียด
เพื่อใช้กับเด็กไม่ให้ฝันร้าย
รายละเอียด
เพื่อใช้กับต้นไม้ให้เติบโต และฟื้นสภาพ
รายละเอียด
เพื่อใช้บำบัดมลภาวะ และสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
เพื่อความมั่งคั่ง สมบูรณ์ และความรุ่งเรือง
รายละเอียด

 Copyright © 2000ศูนย์รวม 'คนรักหิน' อัญมณี และเครื่องประดับ , ®All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2543-2544 www.StoneLover.com
E-mail :TheLoverGroup@hotmail.com