Print


Set of Mahjong-Big  / ชุดไพ่นกกระจอก-ใหญ่  [10078493]
ดูภาพขยาย


Set of Mahjong-Big / ชุดไพ่นกกระจอก-ใหญ่ [10078493]

ราคา: 1,450 บาท


<b>ประเภท</b> :ไม้แกะสลัก และเรซิ่น พร้อมกล่องเก็บ ชุดไพ่นกกระจอก<br&g

<b>ประเทศ</b> : จีน<br>

<b>ขนาด</b>   :   ขนาดประมาณ 160x220x120 มม.<br>

<br>

<b> *** (ราคาต่อ 1 ชุด นะคะ)

<b>Type </b> : Cut Shape in Mahjong<br>

 <b>Country of Origin</b> : China<br>

 <b>Size of Stone</b> :   Figure approx. 160x220x120 mm. <br>

<br> <b>